Gezinstherapie

Gezinstherapie Etten-Leur

Systeemgerichte begeleiding

Gezinstherapie in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht en Dordrecht.

Bij gezinstherapie gaan we met jullie gezin aan de slag. Achterliggend idee is dat het geheel meer is dan de som der delen.

Anders gezegd: communicatie patronen, omgangsvormen en bejegening hebben een grote plaats in de totstandkoming en in standhouding van problemen. Niet alleen de persoonskenmerken van de individuele gezinsleden veroorzaken de ongewenste situatie.


Gezinstherapie

Het hele gezin is betrokken

Door middel van gesprekken waarbij het hele gezin betrokken is wordt er een plan gemaakt waarlangs de problemen worden opgelost. Iedereen heeft hier een aandeel in en draagt zijn verantwoordelijkheid. Herken je jezelf of jouw gezin in de volgende omschrijving dan kan deze behandelvorm uitkomst voor je bieden:

✓ Strijd en ruzie in huis
✓ Gezinsleden die elkaar ontlopen
✓ Onbegrip en onvrede wat ten koste gaat van de leefbaarheid in huis

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met mij op.

Je bent welkom in onze praktijk in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht of Dordrecht.

Sven Gerritsen

Neem contact op


Psycholoog Etten-Leur
Psycholoog Sven Gerritsen
Als psycholoog heb ik veel soorten klachten en problemen al eens behandeld.
Neem contact op

✔ Snel een eerste afspraak
✔ Ook huisbezoek mogelijk

Aangesloten bij:
batc
psycholoog etten-leur Psycholoog Etten-Leur
Van Bergenplein 13-a
4871 CD Etten-Leur
psycholoog etten-leur Psycholoog Hoeven
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
psycholoog etten-leur Psycholoog Barendrecht
Kamerlingh Onnesweg 10
2991 XL Barendrecht
psycholoog etten-leur Psycholoog Dordrecht
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
Top