Kindertherapie en jongerentherapie

Kinderpsycholoog Etten-Leur

Voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar

Kindertherapie en jongerentherapie in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht en Dordrecht.

Als er één ding is wat kinderen typeert is dat ze continue in ontwikkeling zijn. In dit proces van ontwikkelen en opgroeien zijn zowel omgevingsfactoren als de genetische blauwdruk krachten die beïnvloeden.

Een vooraanstaande opvatting in de ontwikkeling van kinderen is dat zij bepaalde stadia doorlopen waarin zij het een en ander hebben te doen, voordat natuurlijke doorstroom naar de volgende fase mogelijk wordt. Denk aan het leren van het doen van de behoefte op de wc, omgaan met verwachtingen van de omgeving, schoolgang, het proces van loskomen van de ouders in de pubertijd, enzovoort.

In al deze stadia kunnen zich periodes voordoen waarin het kind lijkt te stagneren in zijn ontwikkeling. Er ontstaat een achterstand en/of probleemgedrag. Soms kan dit probleemgedrag ook worden veroorzaakt door aanleg. Denk aan ADHD, vormen van autisme, taalontwikkelingsstoornissen en dyslextie / dyscalculie.

In beide gevallen is er wat aan te doen. Gaan we met het kind een traject in waarin de achterstanden worden weggewerkt of gaan we kijken hoe het kind zo goed mogelijk kan leren omgaan met zijn of haar beperking en nemen we daar ook de omgeving in mee.


Kindertherapie en jongerentherapie

Wanneer kindertherapie en jongerentherapie?

Als je het volgende herkent bij je kind of in jullie situatie, dan kan begeleiding / behandeling gewenst zijn:

✓ Pestgedrag
✓ ADHD
✓ Vormen van autisme
✓ Dyslexie / dyscalculie
✓ Scheidende ouders

✓ Grensoverschrijdend gedrag
✓ Veranderingen in karakter (bijvoorbeeld erg stil worden)
✓ Veranderingen van leefomgeving
✓ Teruglopende prestaties op school
✓ Sterfgevallen of andere ingrijpende gebeurtenissen

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met mij op.

Je bent welkom in onze praktijk in Etten-Leur, Hoeven, Barendrecht of Dordrecht.

Sven Gerritsen

Neem contact op


Psycholoog Etten-Leur
Psycholoog Sven Gerritsen
Als psycholoog heb ik veel soorten klachten en problemen al eens behandeld.
Neem contact op

✔ Snel een eerste afspraak
✔ Ook huisbezoek mogelijk

Aangesloten bij:
batc
psycholoog etten-leur Psycholoog Etten-Leur
Van Bergenplein 13-a
4871 CD Etten-Leur
psycholoog etten-leur Psycholoog Hoeven
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
psycholoog etten-leur Psycholoog Barendrecht
Kamerlingh Onnesweg 10
2991 XL Barendrecht
psycholoog etten-leur Psycholoog Dordrecht
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
Top