Pgb-begeleiding

PGB-begeleiding Etten-Leur

Persoonsgebonden budget

PGB-begeleiding in Etten-Leur, Breda, Barendrecht en Dordrecht.

Sommige cliënten krijgen van de overheid een persoonsgebonden budget om de eigen zorg in te kopen. Vaak zijn dat cliënten die op basis van hun diagnose en/of gedrag wat ondersteuning kunnen gebruiken.

Om er voor te zorgen dat men zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kan functioneren komen wij bij je thuis om te werken aan doelen die jij samen met jouw hulpverlener opstelt.

Speerpunt in de begeleiding is dat de cliënt weerbaar wordt in tal van situaties en dat een volwaardig burgerschap wordt bereikt waarin de mogelijkheden tot een maximum worden nagestreefd.


PGB-begeleiding

Wie komt er voor PGB-begeleiding

Voorbeelden van cliënten en hun diagnoses en/of gedragsstoornissen zijn:

  • Autisme spectrum stoornissen (PDD-NOS, MCDD, Asperger en klassiek autistisme)
  • ADHD en ADD
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Verstandelijke beperking
  • Gedragsstoornissen


Trajecten van PGB-begeleiding

Voorbeelden van trajecten zijn:

  • Het aanleren van sociale vaardigheden
  • Het aanbrengen en aanleren van een dag structuur waarbinnen cliënt tot optimale ontwikkeling komt
  • Kennis van en omgang met beperkingen
  • Vergroten van het probleemoplossend vermogen
  • Het leren vormgeven aan zelfredzaamheid in al zijn facetten (lichamelijke verzorging, huishouden, financiële zelfredzaamheid, gebruikmaking van instanties, verkeersinzicht, enz.)

De richting van het traject is altijd afhankelijk van de hulpvraag van de betreffende cliënt. Vaak is het ook zo dat er gewerkt wordt aan een scala van vaardigheden waardoor er een wisselwerking ontstaat tussen verschillende vaardigheden die liggen in verschillende trajecten. Hierdoor ontwikkeld de cliënt zich op verschillende gebieden tegelijk.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met mij op.

Je bent welkom in onze praktijk in Etten-Leur, Breda, Barendrecht of Dordrecht.

Sven Gerritsen

Neem contact op